Hiện tại, pháp lý Honas Residence Bình Dương đã có đầy đủ các giấy tờ pháp lý đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp của dự án như: Quyết định số 147/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở cao tầng Hoàng Nam của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500,… và thực hiện các nghĩa vụ đóng thuế đất theo quy định của Nhà nước…

  1. Quyết định chập thuận chủ trường đầu tư dự án

qd chu truong

  1. QD tỷ lệ 1/500

1 500

  1. Giấy chứng nhận PCCC

pccc